Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

Hệ thống đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua mạng

 
   
 
 

Hướng dẫn và lưu ý

- Hệ thống đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua mạng quận Thanh Xuân hỗ trợ công dân có thể đăng ký lấy số thứ tự trực tuyến qua mạng, hẹn giờ đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phân Tiếp nhận và Trả kết quả của quận.

- Công dân có thể chọn ngày, chọn lĩnh vực để đăng ký lấy số trực tuyến trên hệ thống. Ngày được chọn lấy số là từ ngày hôm sau trở đi, để hệ thống tổng hợp, xếp số và gửi số thứ tự cho công dân vào đầu ngày.

- Công dân làm theo hướng dẫn của hệ thống để đăng ký và chịu trách nhiệm về việc đăng ký số của mình.

- Xin chân thành cảm ơn!

Email: kythuat_thanhxuan@hanoi.gov.vn