Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Hướng dẫn chung

Các khái niệm về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến các mức

- Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ chúng ta có những khái niệm về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến các mức như sau:

 1. Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.
 2. Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:
  1. a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
  2. b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  3. c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  4. d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

  - Để đăng ký và tạo một hoặc nhiều hồ sơ thuộc một dịch vụ công trực tuyến nào đó trong hệ thống, trước hết người dùng phải có một tài khoản đã được xác thực trên hệ thống.

  - Sau khi có tài khoản, người dùng có thể đăng ký các dịch vụ công và quản lý các hồ sơ của mình thông qua tài khoản này.

 1. Đăng ký và quản lý tài khoản cá nhân a. Đăng ký tài khoản cá nhân

  - Bước 1: Người dùng bấm vào chữ Đăng ký ở góc trên bên phải màn hình, giao diện đăng ký sẽ hiện ra

  - Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin đăng ký, chú ý các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc, và mã xác nhận là một chuỗi ký tự bất kỳ hệ thống tự sinh ra yêu cầu người dùng phải nhập vào, cuối cùng người dùng bấm vào nút Lưu lại để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản

  b. Đăng nhập vào hệ thống

  - Khi đã có tài khoản được xác thực trên hệ thống, người dùng bấm vào Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình, giao diện trang đăng nhập sẽ hiện ra

  - Người dùng nhập vào tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống.

  - Click tùy chọn Tự động đăng nhập lần sau để lưu mật khẩu trong lần đăng nhập sau.

  c. Quản lý thông tin cá nhân

  - Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng vào mục Hồ sơ cá nhân ở góc trên bên phải để chỉnh sửa lại các thông tin đã đăng ký như Họ và tên, giới tính, ngày sinh..vv

  - Thay đổi mật khẩu với tài khoản mà mình đã tạo

  - Quản lý, theo dõi quá trình giải quyết những hồ sơ mình đăng ký, gửi tới cho cơ quan chức năng qua trang dịch vụ công trực tuyến.

  - Khi hồ sơ có kết quả xử lý công dân bấm vào cột Thao tác để xem chi tiết kết quả của hồ sơ đã gửi.

 2. Tạo và gửi hồ sơ trực tuyến

  - Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

  - Bước 2: Trên menu chính chọn tab Dịch vụ công trực tuyến.

  - Bước 3: Bấm vào nút Đăng ký tương ứng với dịch vụ mình muốn tạo hồ sơ, form thông tin tiếp nhận hồ sơ sẽ xuất hiện

  - Bước 4: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào form tiếp nhận hồ sơ và tạo thành phần hồ sơ, đính kèm các tệp tin cần thiết vào hồ sơ.

  - Bước 5: Người dùng bấm vào nút Lưu và trở lại để lưu hồ sơ vừa đăng ký, hồ sơ được nằm trong mục Hồ sơ đã đăng ký

 3. Quản lý hồ sơ đã đăng ký

  - Hệ thống cung cấp chức năng quản lý danh sách các hồ sơ mà người dùng đã tạo lập, bao gồm: hồ sơ đã gửi tới đơn vị có trách nhiệm giải quyết và hồ sơ đang thực hiện (hồ sơ đã được tạo nhưng chưa gửi đi

  - Vào menu Hồ sơ cá nhân sau đó chọn Hồ sơ đã đăng ký để quản lý hồ sơ của mình.

  - Đối với những hồ sơ chưa gửi, người dùng có thể Sửa, Xóa hoặc Gửi tới cơ quan có trách nhiệm giải quyết, khi gửi đi trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành Đã gửi và tại trường Thao tác sẽ cho phép người dùng xem Quá trình xử lý hồ sơ.

  - Đối với những hồ sơ đã gửi, người dùng có thể chọn chức năng Quá trình XL để theo dõi quá trình xử lý của hồ sơ

Hướng dẫn Tìm kiếm, tra cứu dịch vụ hành chính công

 1. Tra cứu theo thủ tục hành chính

  - Giao diện của cổng được thiết kế nhằm mục đích tra cứu thủ tục theo lĩnh vực một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Trước hết người dùng vào tab Thủ tục hành chính, sau đó lựa chọn các đơn vị sở ngành có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính mình quan tâm tại menu bên trái.

  - Muốn xem chi tiết một thủ tục nào người dùng bấm chuột vào thủ tục đó, thông tin chi tiết về thủ tục sẽ được hiển thị như hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục, hướng dẫn đăng ký trực tuyến (đối với dịch vụ công trực tuyến), hồ sơ mẫu, tài liệu đính kèm,….

  - Trường hợp thủ tục cần xem thuộc các lĩnh vực của quận huyện và xã phường thì có thể chọn trực tiếp lĩnh vực cần xem mà không phải thông qua bước chọn sở ban ngành.

 2. Tìm kiếm theo từ khóa

  Ngoài việc tra cứu dưới dạng phân cấp lĩnh vực, hệ thống còn cung cấp hình thức tìm kiếm thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến theo từ khóa. Người dùng có thể lựa chọn phạm vi hẹp hơp để tìm kiếm (chọn sở ban ngành hoặc lĩnh vực) hoặc giữ nguyên trạng thái mặc định là tìm kiếm tất cả dịch vụ tương ứng.

  Nếu là tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến, người dùng có thể đăng ký trực tiếp từ kết quả tìm kiếm thông qua liên kết Đăng ký ở bên phải dịch vụ.