Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Bùi Thị Hồng Nga
Địa chỉ số 44 ngõ 55 Trường Chinh quận Thanh Xuân
Tên thủ tục ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Ngày tiếp nhận 24/01/2018
Ngày hẹn trả 12/02/2018
Tình trạng Trả hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 12:00 24/01/2018 Tạ Thu Lan Thêm mới
2 12:02 24/01/2018 Tạ Thu Lan Chuyển hồ sơ Hoàng Ngọc Thăng
3 12:26 24/01/2018 Hoàng Ngọc Thăng Trả hồ sơ Tạ Thu Lan