Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ
Nhập tên mã hồ sơ hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm

  Danh sách hồ sơ trả kết quả
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Nguyễn hà Anh
Địa chỉ quận Thanh Xuân
Tên thủ tục CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM CẤP HOẶC CHỨNG NHẬN
Ngày tiếp nhận 24/01/2018
Ngày hẹn trả 24/01/2018
Tình trạng Trả hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
1 11:47 24/01/2018 Tạ Thu Lan Thêm mới
2 11:57 24/01/2018 Tạ Thu Lan Chuyển hồ sơ Hoàng Ngọc Thăng
3 12:26 24/01/2018 Hoàng Ngọc Thăng Trả hồ sơ Tạ Thu Lan